Reklamacja i zwroty

ZWROTY

VII.  ZWROTY
1) Klient ma prawo odstapić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru.
2) W przypadku odstąpienia od umowy należy przesłać w powyżej określonym terminie odpowiednie oświadczenie w formie pisemnej na adres TARGETPOL Kasinka Mała 828, 34-734 Kasinka Mała lub w formie elektronicznej na adres e-mail:handel@targetpol.pl lub info@crane-polska.pl
3) Zwrot towaru jest możliwy w przypadku, jeśli produkt jest kompletny i nie nosi śladów używania przekraczających granice zwykłego zarządu (tj. odpakowanie i sprawdzenie).
4) Zakupiony towar Klient zobowiązany jest odesłać na adres firmy TARGETPOL w terminie 14 dni roboczych.
5) Klient jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia w transporcie zwracanego towaru.
6) Zwrot kwoty zapłaconej za zakupiony towar wraz z kosztem wysyłki towaru do Klienta następuje w formie przelewu na podany przez Klienta numer konta, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru.
7) Koszt zapakowania i odesłania zwracanego towaru do Sprzedającego ponosi Klient.
8) Przesyłki wysyłane "za pobraniem" nie są przyjmowane.

REKLAMACJE 
1) W przypadku, gdy zakupiony towar okaże się wadliwy, Klient ma prawo złożyć reklamację na warunkach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.) lub na podstawie świadczeń gwarancyjnych producenta/dystrybutora.

2) Reklamowany towar  Klient odsyła razem z kartą gwarancyjną (jeśli była dołączona) i opisem wady na adres firmyTARGETPOL, Kasinka Mała 828, 34-734 Kasinka Mała.
4) Klient dokonuje wysyłki reklamowanego towaru na własny koszt. Koszt wysyłki zostaje Klientowi zwrócony na podany numer konta bankowego w ciągu 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru.
5) Przesyłki wysłane „za pobraniem” nie będą przyjmowane.
6) Reklamacje rozpatrywane są w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni kalendarzowych od chwili otrzymania reklamowanego towaru.
7) W przypadku uznania reklamacji, wadliwy produkt zostaje naprawiony lub wymieniony na inny, nowy i pełnowartościowy. Klient może też otrzymać zwrot należności za zakupiony towar. Zwrot zostaje zrealizowany przelewem na podane przez Klienta konto bankowe, w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.
8) Towar uszkodzony zostaje naprawiony lub wymieniony na nowy i pełnowartościowy i odesłany na koszt Sprzedającego na adres Klienta.